Stadgor

In-checkning:
Incheckning sker från kl.14.00.
Tidigare incheckning är möjlig beroende på tillgång till lägenheten, men vi gör vårt bästa för att ta emot Er tidigare om så önskas.

Ut-checkning:
Utcheckning sker senast kl.11.00. Vänligen respektera detta. Senare utcheckning är möjlig beroende på tillgången. Förvaring av bagage går att ordna vid önskemål.
Vi förbehåller oss rätten att tillträda lägenheten efter utcheckningstidens utgång och förvara ert bagage.

Nycklar:
Vänligen lämna information om ankomsttiden (per telefon eller mail), så vi kan ta emot er och överlämna nycklarna.

Dåligt uppförande:
Vänligen respektera grannarna genom tystnad i huset. Fester är inte tillåtet. Om klagomål inkommer från grannar eller polis har vi rätten att säga upp avtalet. Om detta inträffar erhålls inga pengar i retur eller någon annan kompensation. Det åligger även dig som gäst att ersätta om något förstörs i lägenheten under vistelsen.
Denna ska lämnas i samma skick som när ni kom.

Pant:
Vi har rätten att begära en deposition på 100 Euro ( vid gruppreservation eller om fler än 5 gäster bor i en lägenhet), vilket betalas tillbaka vid avresa om ingen förstörelse skett i lägenheten. Vid eventuell skadegörelse avräknas pengarna och endast resterande belopp betalas tillbaka.

Städning:
Det ingår ingen städning i lägenheten under vistelse mindre än en vecka. Gästerna är ansvariga att hålla rent. Vid mer än en veckas vistelse ingår veckostädning utan kostnad.

Husdjur:
Tyvärr är inte tillåtet i lägenheterna, såvida det inte sker en skriftlig överenskommelse.

Rökning:
Rökning är strängt förbjuden i vår apartment, alltså vi ber att underlåta rökning.

Antalet gäster:
Avgift tillkommer vid fler gäster än vad som är överenskommet i avtalet.